Doradztwo prawne na najwyższym poziomie

Windykacja

Specjalnością działu jest windykacja należności. Maksymalna skuteczność wynika z wieloletniego doświadczenia i zespołu najlepszych specjalistów z zakresu ekonomii, prawa, psychologii i finansów. Z uwagi na nasze zaplecze techniczne i osobowe, jesteśmy w stanie zająć się każdą sprawą, bez względu na jej charakter, stan na jakim się znajduje czy jej złożoność. W połączeniu z innymi działami KPF VERTUS S.A. świadczy kompleksową pomoc w zakresie windykacji należności na każdym etapie, poprzez:

1. Prewencję i ochronę

Polegającą na wstępnej weryfikacji potencjalnego Klienta oraz możliwości posługiwania się pieczęcią prewencyjną.

2. Windykację polubowną (przedsądową)

Polegającą na negocjacjach z dłużnikiem terminu i sposobu spłaty zadłużenia. Za cel stawiamy sobie polubowne, przedsądowe rozstrzygnięcie każdej sprawy. Realizowane przez nas zlecenia prowadzone są zawsze przez dwóch windykatorów i nadzorowane przez radcę prawnego, co daje gwarancję najwyższej skuteczności. Zawsze kiedy zachodzi taka potrzeba, sprawa prowadzona jest również na drodze windykacji bezpośredniej, gdzie grupa operacyjna podejmuje działania na drodze bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem. Podejmujemy pierwsze kroki windykacyjne w dniu zgłoszenia wierzytelności do windykacji.

3. Windykacja sądowa

Obejmująca szybkie postępowanie nakazowe lub upominawcze. W przypadku, kiedy windykacja polubowna nie przynosi oczekiwanych efektów, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. Zapewniamy terminową i kompleksową obsługę postępowania sądowego, stale prowadząc działania windykacyjne wobec dłużnika. Na tym etapie nasi prawnicy korzystają ze wszystkich środków prawnych, w celu zmaksymalizowania szans na skuteczną egzekucję dłużnika, stosując zabezpieczenia sądowe uniemożliwiające dłużnikowi pozbycie się majątku.

4. Wspomaganie egzekucji komorniczej

Polegające na nadzorowaniu czynności komorniczych. Wspomaganie egzekucji komorniczej przez naszych windykatorówi prawników zapewnia znaczne zwiększenie jej skuteczności.

5. Obrót wierzytelnościami.

Kupno i pośrednictwo w sprzedaży wierzytelności. W wielu przypadkach korzystniej jest sprzedać wierzytelność, szybko uzyskując środki finansowe. Sprzedaż odsetek lub należności po bezskutecznej egzekucji, to zawsze dodatkowy kapitał dla twojej firmy. KPF VERTUS S.A. na zlecenie naszych Klientów pośredniczy w sprzedaży wierzytelności lub kupuje je na własny rachunek.

Zgłoś wierzytelność do sprzedaży:
6. Faktoring i ubezpieczenie należności

Faktoring pozwala przyspieszyć obieg płatności w Twojej firmie. W połączeniu z ubezpieczeniem wierzytelności minimalizuje, a nawet wyłącza ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahentów.

 

Windykacja zagraniczna: Czechy, Kazachstan, Niemcy, Słowacja, Ukraina, Włochy

Skuteczna windykacja na terenie Polski i Europy, przedstawicelstwa Katowice, Warszawa, Poznań, Gdańsk, siedziba główna Śląsk.

Content


Zgadzam się na otrzymanie oferty od KPF VERTUS S.A.