Doradztwo prawne na najwyższym poziomie

FAQ

1. Czy oferują Państwo tzw. windykację bezzaliczkową?

Co do zasady wszystkie sprawy, które realizuje KPF VERTUS w ramach zlecenia przedsądowej windykacji należności prowadzimy w oparciu o wynagrodzenie prowizyjne pobierane po skutku, po odzyskaniu należności.

2. Czy jest możliwość podpisania umowy przelewu powierniczego wierzytelności, zgodnie z którą firma windykacyjna zarabia tylko na prowizji od odzyskanej należności?

Jedną z możliwych form współpracy w zakresie odzyskania należności pieniężnych jest umowa powierniczego przelewu wierzytelności.

3. Jeśli pobierana jest zaliczka, to w jakiej kwocie?

Postępowanie windykacji polubownej - przedsądowej w większości spraw nasza spółka prowadzi bezzaliczkowo, opierając się na wynagrodzeniu Success Fee.

4. Czy podejmujecie się trudnych spraw, np. w przypadku wcześniejszej bezskutecznej egzekucji komorniczej?

Sprawy, w których Komornik wydał postanowienie o umorzeniu postępowania z uwagi na bezskuteczną egzekucję, są niezwykle trudne w dochodzeniu. Dlatego należy podjąć wszelkie starania w celu odzyskania należności jeszcze przed postępowaniem komorniczym. Niezwykle ważne jest właściwe prowadzenie danej egzekucji. Jedną z usług KPF VERTUS w ramach windykacji należności jest wspomaganie egzekucji komorniczej, co daje znacznie większe szanse skutecznej egzekucji. Jeżeli jednak wierzyciel jest w posiadaniu spraw po bezskutecznej egzekucji, KPF VERTUS również prowadzi windykację takich spraw.

5. Jaka jest minimalna kwota zadłużenia do przyjęcia przez Państwa zlecenia windykacyjnego?

Uważamy, że każda kwota jest znaczna. Często też w relacjach gospodarczych nie chodzi wyłącznie o pieniądze, ale o uczciwość i partnerstwo. Nie pozostawiamy Klienta z problemem odzyskania niskich kwot, jesteśmy gotowi zająć się każdą sprawą bez względu na wysokość zadłużenia.

6. Czy zajmujecie się windykacją roszczeń przedawnionych?

Przedawnienie roszczenia nie wyklucza możliwości jego dochodzenia, zatem takie sprawy KPF VERTUS może również przyjąć do realizacji.

7. Według jakich zasad naliczana jest prowizja za odzyskanie należności, czy pod uwagę brana jest tylko kwota zadłużenia, czy również poziom trudności sprawy lub inne czynniki?

Wysokość naszego wynagrodzenia - prowizji zależy głównie od trzech czynników:
1. WPSu sprawy – wysokość przedmiotu sporu (zadłużenia)
2. terminu przekazania sprawy, z uwagi na upływ czasu od daty wymagalności roszczenia
3. ilości przekazanych spraw
Przy wycenie zlecenia windykacji kierujemy się również oceną samej sprawy, dokonując jej wstępnej weryfikacji.

8. Czy jest możliwość negocjacji kwoty prowizji?

Proszę o przesłanie danych do zlecenia windykacji, my zaproponujemy wynagrodzenie. Państwo zawsze możecie się do niego ustosunkować.

9. Jakie dokumenty trzeba przedstawić, aby móc ubiegać się o zwrot należności?

Aby skutecznie dochodzić roszczeń, należy przedstawić wszystkie dokumenty i informacje posiadane w sprawie. Na etapie windykacji przedsądowej posługujemy się przede wszystkim dokumentami identyfikującymi należność oraz strony (umowa, faktura).

10. Czy posiadają Państwo własny wywiad gospodarczy?

Jedną z usług KPF VERTUS S.A. jest usługa wywiadu gospodarczego. Jego zakres i termin realizacji jest każdorazowo indywidualnie ustalany z Klientem.

11. Czy zawsze podpisywana jest umowa z firmą windykacyjną, na jaki okres czasu?

Działamy wyłącznie w oparciu o pisemną umowę oraz pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela. Nasze umowy mają charakter ramowych umów w zakresie kompleksowej windykacji należności pieniężnych lub każdorazowych zleceń windykacyjnych. Czas umowy zależy od jej zakresu – KPF VERTUS prowadzi windykację polubowną, ale również sądową i egzekucyjną.

12. Jakie informacje o dłużniku mogą być przydatne dla firmy windykacyjnej?

Przekazując sprawę do windykacji, polecamy udzielenie firmie windykacyjnej wszelkich dostępnych informacji na temat dłużnika, w szczególności wszelkich danych teleadresowych, informacji gdzie przebywa dłużnik, informacji o jego składnikach majątkowych. KPF VERTUS zawsze podejmuje działania w celu zdobycia tych informacji, ale wiele z nich może posiadać wierzyciel i są one niezwykle przydatne w postępowaniu windykacyjnym.Posiadamy przedstawicielstwa w Katowicach, Gdańsku, Warszawie i Poznaniu.

Content


Zgadzam się na otrzymanie oferty od KPF VERTUS S.A.