Doradztwo prawne na najwyższym poziomie

Kontakt

Konsorcjum Prawno-Finansowe VERTUS S.A.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

tel.: (32) 352 01 01, fax: (32) 352 01 00
kancelaria@kpfvertus.pl, www.kpfvertus.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000326440 NIP: 634-271-07-36, REGON: 241128822,
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, opłacony w całości.
Bank Millennium S.A.: 04 1160 2202 0000 0001 3361 5322

Przedstawicielstwa:

Warszawa
warszawa@kpfvertus.pl tel.: 519-340-847

Poznań
poznan@kpfvertus.pl tel.: 519-340-844

Gdańsk
gdansk@kpfvertus.pl tel.: 519-340-841

Content


Zgadzam się na otrzymanie oferty od KPF VERTUS S.A.