Doradztwo prawne na najwyższym poziomie

Windykacja to dochodzenie własności przy użyciu dostępnych środków prawnych. Z uwagi na to, że część obrotu gospodarczego odbywa się z odroczoną płatnością, mamy tu głównie do czynienia z windykacją należności pieniężnych. W Polsce zapotrzebowanie na usługi windykacyjne stale rośnie, a ze spłatą zobowiązań ma problem coraz więcej podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych.

Odzyskiwanie należności można powierzyć profesjonalnej kancelarii prawnej, która dysponuje wiedzą, szczegółową znajomością wszelkich zagadnień związanych z windykacją oraz niezbędnym doświadczeniem. Zachęcamy, by skorzystali Państwo z usług windykacyjnych Konsorcjum Prawno-Finansowego VERTUS S.A.

Jako profesjonaliści załatwiamy wszelkie formalności, stosując standardowe i niestandardowe rozwiązania mające na celu szybkie odzyskanie zadłużenia. Opierając się na swoim doświadczeniu oraz praktyce, każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, a następnie podejmujemy określone formy działania, zasadne z danej sytuacji.

Na pierwszym etapie podejmowane są pozasądowe próby odzyskania zadłużenia. Presja na dłużniku jest znacznie większa, gdy sprawą zajmuje się profesjonalna firma świadcząca usługi windykacyjne. Polubowne załatwienie sprawy jest też korzystniejsze dla wierzyciela oraz dłużnika. Wiadomo, że spotkanie w sądzie generuje dodatkowe koszty, które w przypadku orzeczenia nakazującego dłużnikowi spłatę zobowiązań, dodatkowo go obciążają.

Jeśli negocjacje nie przynoszą oczekiwanych skutków, kolejnym etapem procesu windykacji podejmowanym przez kancelarię jest uzyskanie sądowego nakazu zapłaty, a następnie skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika oraz nadzór nad egzekucją komorniczą.

Oczywiście sukces windykacji zależy od wielu czynników, nie tylko od skuteczności działań firmy windykacyjnej. Konieczna jest również dobra wola, wykazana przez dłużnika, który musi mieć świadomość nieuchronności spłaty długu, a także dobra współpraca na linii wierzyciel – windykator. Wierzyciel powinien przekazać firmie windykacyjnej wszelkie informacje na temat dłużnika, jakie znajdują się w jego posiadaniu.

Jeśli wierzyciel nie ma czasu na oczekiwanie na efekty windykacji sądowej, może również skorzystać z usługi oferowanej przez firmy windykacyjne, takiej jak obrót wierzytelnościami. Jest to rozwiązanie pozwalające w bardzo szybki sposób odzyskać znaczną część należności poprzez odsprzedaż długu.

Współpraca z profesjonalistami w zakresie windykacji pozwala więc wybrać najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie.

Konsorcjum Prawno-Finansowe VERTUS S.A. oferuje windykację na terenie całego kraju, mając swoje przedstawicielstwa w Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. KPF VERTUS S.A. prowadzi także windykację zagraniczną - w szczególności w takich krajach jak:
-Niemcy
-Włochy
-Czechy
-Słowacja
-Ukraina
-Kazachstan

Content


Zgadzam się na otrzymanie oferty od KPF VERTUS S.A.